Muovit ja muovituotteiden valmistus -kirja on ilmestynyt!

Tilaa muovikirja tästä!

 • Pitkän odotuksen jälkeen (9 vuotta) uusi kattava muovialan perusteos on ilmestynyt
 • 240 sivua, kovakantinen, täysin nelivärinen
 • Sisältää runsaasti suomalaisista muovituotteista sekä satoja taulukoita ja kaavioita
 • Lisäksi sata QR-koodia, joiden avulla lukea lisää aiheesta netistä
  - Koodit laajentavat 240-sivuisen kirjan yli kaksituhattasivuiseksi

Kirjan aihepiirejä

 • Muoviteollisuus Suomessa
 • Muovien esittely yksitellen
  - Tekstit, kuvat, hintakäyrät, suurimmat valmistajat ja käyttökohteet Euroopassa
 • Muovien keskinäinen vertailu
  - Hinnat, tilavuushinnat, mekaaniset ominaisuudet, tiheys, vedenimeytyminen…
 • Puolivalmisteet eli levyt ja tangot
 • Muovituotteiden valmistusmenetelmiä
  - mm. kalvo-, levy-, putki ym. ekstruusio, ruiskuvalu, solumuovien työstö
  - lastuava työstö ja lämpömuovaus muovilevyistä sekä tangoista
 • Lisäainemasterbatsit
 • Kemikaalinkestotaulukko
 • 500 muovituotetta: mistä muovista ja millä tekniikalla valmistettu?
 • Muovilyhenteet ja -sanasto


Tilaa muovikirja tästä!


MUOVIFAKTA

Mikä on muovifakta?

Muovifakta Oy perustettiin vuonna 1999 täyttämään muoviteollisuuden tietotarpeita ennen kaikkea muoviraaka-aineiden osalta. Muovifaktan tietotaito perustuu Pasi Järvisen palveluihin sekä yhteensä kolmenkymmenen vuoden koulutukseen ja kokemukseen muoveista.

Tilaa kirja

Tilaa kirja!

Kirja opastaa valitsemaan parhaan kierrätystavan sekä kertoo Suomessa uusioiduista kierrätysmuoveista ja niiden monenlaisista käyttökohteista. Lisäksi siinä esitellään mm. muovijätteen kierrätys-, uusiointi- ja polttoprosessit. Kirja sisältää myös muovien lajittelua varten kattavat tuote-muovi- ja muovi-tuote-taulukot.

Blogi

Blogi

Tässä blogissa kerromme ajankohtaista tietoa muoviteollisuuden käyttämistä muoveista ja niiden käyttötarkoituksista.